Artiklar:

Möjlighet till tullbesparing för ditt företag

14 november 2019

Företag kan göra tullbesparingar genom att nyttja tullbefrielser eller tullkvoter. I den här guiden från Kommerskollegium kan du hitta vad du måste göra innan ansökning, hur man ansöker, hur stor möjligheten är att det blir beviljat och mycket mer. 

BDO Tullsupport kan vid behov hjälpa er genom ansökningsprocessen.
 

LÄS GUIDEN HÄR! 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.