Artiklar:

Många företag står inför ett kaos utan inkomster

25 mars 2020

Det är just nu en utmanande tid för företagare i Sverige där många står inför ett kaos och är oroliga. De ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19 försätter många entreprenörer och företagare i en svår situation. Vi på BDO gör vad vi kan för att stötta våra kunder och svenskt näringsliv genom denna turbulenta period. 

Det är viktigt att agera skyndsamt och bestämt. Det är inte så lätt alla gånger och många tvekar när man står inför att göra nedskärningar och kanske säga upp trogen personal som man haft under många år. Det är känslomässiga beslut som kan vara svåra att ta men som i det här läget är nödvändiga för företagets överlevnad.

När inkomsterna tryter

De ekonomiska konsekvenserna ser ut att bli stora för många branscher, men framför allt inom besöksnäringen. Många ser en minskad efterfrågan på sina produkter eller brist på personal eller råvaror. Vi kan också räkna med att antalet obetalda kundfakturor ökar. 

Effekterna som vi ser av situationen är att det blir svårt att hålla sina leveransavtal. Försäljningen och produktionen minskar på grund av resursbrist vilket leder till en likviditetsbrist, akut eller i närtid. Av det följer en problematik med att betala löner, leverantörsfakturor, skatter och avgifter. Den löpande redovisningen och lönehanteringen blir då lätt eftersatt och försenad.

Företagsledningar måste komma fram med kortsiktiga lösningar men även hållbara strategier anpassade till affären och den rådande situationen. Här gäller det att agera snabbt, se över kostnaderna och fatta beslut om vilka utgifter som kan kapas utan att äventyra den långsiktiga överlevnadsförmågan.

Vi finns här som stöd

Hör av dig till oss på BDO om du behöver hjälp med att snabbt komma igång med att göra rätt vägval i denna ekonomiskt pressade situation. Vi är vana vid att bistå företag i krissituationer. Med hjälp av våra erfarenheter har vi utvecklat en effektiv metod i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna.

Det finns många alternativ och tillvägagångssätt som ett företag kan agera på under rådande situation. Alternativen är sammanhängande och påverkar ett företags situation ur flera perspektiv. Oavsett vilka åtgärder som är möjliga för ett företag är det viktigt att de utvärderas och genomförs koordinerat.  

På BDO har vi samlat vår kompetens och kan på ett koordinerat sätt hjälpa företag som drabbas till följd av de effekter Cornonapandemin har på vårt samhälle och företag.

ÅTTA SNABBA TIPS!
  • Skapa dig en bild av nuläget och agera nu
  • Säkra dina intäkter – öka faktureringsfrekvensen och skapa en likviditetsprognos
  • Upprätta detaljerade planer för den närmaste tiden och uppdatera dem löpande
  • Ha någon som genomför planen och säkerställ att informationen är tillförlitlig
  • Se över utbetalningar och utgifter, går det att ändra i kund- och avtalsvillkor
  • Har ditt företag rätt till anstånd i regeringens krispaket – ta i så fall del av dem
  • För att undvika personligt betalningsansvar om hälften av det egna kapitalet är förbrukat –upprätta en kontrollbalansräkning
  • Säkra den långsiktiga överlevnaden och se över olika alternativ; aktieägartillskott, lån eller företagsrekonstruktion


Hör av dig till någon av våra experter för råd och stöd!

Jag är redan kund hos BDO:

Enter security code:
 Security code

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här