Artiklar:

Lär dig tänka moms!

25 april 2017

I vilka sammanhang ska man dra av respektive lägga på moms?
Lär dig punkterna i vår snabbkurs så har du en bra grund att stå på.

 1. De allra flesta varor och tjänster som omsätts i Sverige är momspliktiga. Kommer du fram till att det inte blir någon moms (bortsett från undantagen) har du med största sannolikhet gjort fel.
   
 2. Den icke momspliktiga slutkonsumenten ska inte kunna göra några momsavdrag. Det är själva meningen med momsen.
   
 3. Man kan bara sälja varor som man själv äger (förmedling undantagen).
   
 4. Man kan bara sälja tjänster som man själv har producerat eller vidarefakturerat.
   
 5. Man kan aldrig sälja kostnader – bara varor och tjänster.
   
 6. När du köper en vara eller tjänst för någon annans räkning och vill få ersättning för denna är det i princip aldrig fråga om det som kallas ”äkta utlägg”. Så gott som alltid är det en ”vidarefakturering”, varför moms först ska dras av på inköpet och sedan läggas på det belopp som vidarefaktureras.
   
 7. Det riktigt svåra med moms är att bestämma vad exakt det är man säljer. Det vill säga om varan eller tjänsten är momspliktig eller inte. Framförallt är det tjänster som kan vara momsbefriade och det är inte alltid helt tydligt vad som räknas till vad.
   
 8. Avdrag för moms görs bara på kostnader som är kopplade till momspliktiga försäljningar.
   
 9. Redovisning av ingående och utgående moms görs normalt när du fått fakturan. Förskott på en kommande leverans redovisas när du betalar.
   
 10. För EU-moms gäller ett eget regelverk.