Nyhet:

Lämna in årsredovisningen digitalt

28 mars 2018

Bolagsverket lanserar nu en digital tjänst för inlämning av årsredovisning. Inledningsvis kommer tjänsten att vara anpassad för mindre aktiebolag, som använder K2-regelverket.

Digital inlämning för K3-bolagen beräknas vara möjligt under andra kvartalet 2019 och under 2020 kan det, enligt Bolagsverket, bli aktuellt att införa ett allmänt obligatorium för ingivning av digital årsredovisning.