Artiklar:

Kundcase - Tillotts Pharma

20 september 2016

När Tillotts Pharma tog över rättigheterna att marknadsföra magmedicinen Asacol® 2009, hade preparatet funnits på marknaden i nästan 20 år. Tillotts tyckte trots det att produkten var så intressant att man med BDO:s hjälp startade ett svenskt försäljningsbolag för de nordiska länderna. Nu, fem år senare, omsätter man 260 miljoner kronor och med ett nytt preparat i portföljen räknar man med att öka omsättningen med ytterligare 30-40 miljoner kronor under nästa år.  

Asacol® är ett preparat som används för behandling ulcerös kolit, som tillhör sjukdomsgruppen IBD (Inflammatory Bowel Diseases). När den tidigare distributören inte längre ägnade produkten den uppmärksamhet den förtjänade, bestämde man sig för att själva sköta försäljningen i de nordiska länderna.

– Vi anlitade BDO som partner när vi drog igång verksamheten här i Sverige 2008. Och eftersom BDO har representation även i Finland, Norge och Danmark, föll det sig naturligt att de skulle hjälpa oss att starta dotterbolag även där, berättar Jan Deresiewicz, Country Manager Nordics på Tillotts. 

Utmanande uppdrag 

För BDO har det varit ett utmanande, roligt och relativt stort uppdrag som omfattat både revision och företagsservice. Hanteringen av löner varierar väldigt mycket mellan olika länder och lönesystemen skiljer sig åt, vilket kräver en hel del koordinering. 

– Det har varit väldigt roligt att följa deras utveckling från etableringen i Sverige till representation i flera länder och att få vara med om den kraftiga expansionen de två senaste åren, säger Carl-Johan Kjellman, ansvarig revisor och vd på BDO. 

Kraftig expansion

Tillots Pharma AB har gått från noll till 260 miljoner kronor i omsättning mellan 2009 och 2014. Förklaringen till den snabba tillväxten, förutom att Asacol® är ett effektivt och beprövat preparat, är dels att antalet patienter blivit fler och dels att man tagit marknadsandelar. En annan produkt inom samma område är Entocort®, som man precis förvärvat från AstraZeneca. Det är ett preparat mot Crohns sjukdom och stärker därmed Tillots portfölj inom området inflammatoriska tarmsjukdomar.

– Vi räknar med att öka vår omsättning med mellan 30 och 40 miljoner kronor under 2016. Det betyder att vi både måste nyanställa och skaffa oss större lokaler, vilket i sin tur medför att det blir fler löner och fakturor som BDO måste hjälpa oss med, säger Jan Deresiewicz. 

Fortsatt samarbete

För ett litet, internationellt bolag är det effektivt att lägga ut ekonomifunktionen på entreprenad. Redovisningen sköts centralt av BDO i Sverige, medan löner och skatter sköts av BDO:s specialister i respektive land. 

– BDO är på plats någon dag varje vecka och det känns som om vi har en egen ekonomiavdelning. Skulle jag anställa en ekonomiavdelning, skulle jag behöva anställa 3-4 personer och det vore orimligt med tanke på att vi bara är 15 anställda. 

– BDO är lättsamma och enkla att ha att göra med och det är lika trevligt varje gång de kommer på besök. Vi brukar bjuda med dem till Bellmansstafetten, som arrangeras på Norra Djurgården i augusti varje år. Vi sätter ihop ett femmannalag och varje deltagare springer 5 kilometer. Målet är att ha roligt och ta sig runt och det uppnår vi med råge, avslutar en nöjd Jan Deresiewicz. 


Tillotts Pharma AB i korthet
Nordiskt försäljningsbolag åt schweiziska företaget Tillotts Pharma AG. Marknadsför samt ger medicinsk information kring Asacol® och inflammatoriska tarmsjukdomar i alla de Nordiska länderna. Omsatte 260 miljoner kronor år 2014.