Skattenyhet:

Kontrollera dina certifikat från Turkiet

06 november 2018

 

Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet kan inte godtas. Det innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat. Du som importör behöver kontrollera turkiska certifikat som utfärdats för er räkning och säkerställa att de är korrekt underskrivna.
 

 

LÄS MER PÅ TULLVERKETS HEMSIDA