Artiklar:

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag – detta gäller från 1 januari 2019

16 november 2018

Maria Törngren, Auktoriserad Redovisningskonsult / Auktoriserad Lönekonsult |

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med lagändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist. Lagändringen innebär att man ska beräkna karens vid sjukfrånvaro på ett annat sätt.

Tidigare har karensdagen inneburit avdrag från lön för en hel dag eller en del av dagen när man insjuknar. Från och med 1 januari 2019 ska vi beräkna sjuklön redan från dag 1 – det som tidigare varit karensdag. Från sjuklönen ska vi istället göra ett karensavdrag.

Karensavdrag

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget får bara dras mot den anställdes sjuklön.

Löneadministration

Hur beräkning ska ske av karensavdraget kan bestämmas genom det kollektivavtal som företaget tillämpar. Det kan vara bra att i god tid innan 1 januari 2019 kontrollera om det behöver till någon förändring i ert lönesystem och vad som gäller för hantering av karensavdrag i just ditt företag.

Vad är skillnaden mellan karensdag och karensavdrag?

Karensdag innebär att du som har oregelbundna arbetstider förlorar mer lön om du är sjuk en dag när du skulle ha arbetat ett långt arbetspass. Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom karensavdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Nuvarande karensdag innebär att du kan undvika ett högt löneavdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blir sjuk under din arbetstid. Med karensavdraget spelar det ingen roll om du sjukanmäler dig sent på dagen, utan karensavdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Vad gäller för dig som är ägare till ett aktiebolag

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.

Om man insjuknar igen

Det ska inte beräknas något nytt karensavdrag om man  blir sjuk igen inom 5 dagar. Då ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden räknas samman med sjukdagarna i den första sjuklöneperioden.

Karensavdrag ska heller inte göras vid fler än tio tillfällen under en period som uppgår till tolv månader.