• Sarah & YOU
Artiklar:

Jämställdhet fokusområde i BDO:s hållbarhetsarbete

16 januari 2019

BDO:s coachingprogram YOU är ett initiativ för att hitta nya affärsmöjligheter och skapa samma förutsättningar för alla medarbetare på BDO. Det är ett sätt att sprida kunskap och dela affärskontakter med varandra och få fler kvinnor att stanna och göra karriär på BDO. Det handlar såväl om personlig utveckling som om bolagets tillväxt.  

Programmet startades för cirka ett år sedan och vi har träffat Sarah Backlund och Patrick Lis som har varit med sedan starten. Patrick Lis, som är Sarahs mentor, är partner, har jobbat på BDO i fem år och är senior skatterådgivare. Sarah är skattejurist och momsexpert med sex år på firman. 


VAR DET SJÄLVKLART ATT TACKA JA TILL ATT VARA MED I PROGRAMMET?

Sarah: För mig var det självklart att ta den här chansen, jag älskar nya utmaningar! 

Patrick: Ja. Det här är en av de viktigare frågorna att ta itu med. För mig är det viktigt att alla får samma
förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det handlar om att försöka skapa en rättvis spelplan för både kvinnor och män. Så det här är ett jättebra initiativ som öppnar upp möjligheter för oss medarbetare och för företaget. 


HUR HAR NI LAGT UPP DET?

Patrick: Vi började med att sätta upp mål och se över vilka utmaningar Sarah upplever att hon har i sin yrkesroll. Sedan dess har vi planlagda avstämningar men tar även korta inofficiella möten för en kontinuerlig dialog. Det är viktigt att finnas där i stunden då frågorna dyker upp.


HUR HAR UPPLÄGGET FUNGERAT FÖR DIG?

Sarah: Perfekt! För mig har det varit viktigt att känna att jag snabbt kan vända mig till Patrick och diskutera frågor som jag ställs inför. I och med att han har varit i min situation har han kunnat komma med 
konstruktiv feedback och dela med sig av sina erfarenheter och sätt att se på saker och ting. Det har också öppnat upp för att jag fått tillgång till ett större affärsnätverk med nya kontakter både internt och externt.


VILKA MÖJLIGHETER/INSIKTER HAR DET GETT DIG?

Sarah: Jag har utvecklats som person men även i min professionella yrkesroll. Det jag verkligen tar med mig nu är att jag ska fortsätta att göra det jag brinner för – det jag tycker är kul helt enkelt och våga satsa. 


KAN DU REKOMMENDERA ANDRA BDO:ARE ATT SÖKA?
Sarah: Utan tvivel, vad finns det som talar emot? Om du vill utvecklas eller känner dig redo att ta nästa steg i karriären så är det är jättebra program. 

 

BDO & HÅLLBARHET

På BDO har vi enats om ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision i Sverige - att levera enastående service. 

  • Vi verkar för ett hållbart näringsliv som präglas av hög affärsetik och sund konkurrens. 
     
  • Vi vill bidra till välskötta och lönsamma företag som skapar arbetstillfällen och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
     
  • Vi är stolta över en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö, präglad av jämställdhet och mångfald, med hög frisknärvaro och goda möjligheter till kompetensutveckling.
     
  • ​Digitaliseringen driver vårt miljöarbete och vi styr verksamheten mot hållbara miljöriktiga val.