Artiklar:

IFRS 16 och kvalitetssäkring av finansiella rapporter

11 december 2018

Den 1 januari 2019 närmar sig. Från och med då ska alla företag som tillämpar IFRS använda IFRS 16, som förväntas påverka de finansiella rapporterna för flertalet leasetagare. Den nya modellen innebär att tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen.

Kvalitetssäkring av årsredovisningar och delårsrapporter är en viktig del av vad BDO erbjuder. Det handlar om att granska finansiella rapporter och ge råd kring hur den kan anpassas för att följa gällande regelverk. 

BDO följer utvecklingen på redovisningsområdet och har all information ditt företag behöver om såväl svensk som internationell redovisning. 

 

Är du intresserad av att veta mer om detta, ta kontakt med våra experter eller anmäl dig till seminariet - Att tänka på inför bokslut! 
http://www.bdo.se/sv-se/event/att-tanka-pa-infor-bokslut!-stockholm-8-januari