Skattenyhet:

I år kan du ge dina anställda en dyrare julgåva helt skattefritt

20 november 2020

Funderar ditt företag på att ge personalen en julgåva? I år finns möjligheten att ge en julgåva till tre gånger så högt belopp som normalt.

Vanligtvis kan du som företagare ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde på 450 kr inklusive moms. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och julgåvan får inte vara kontanter.

Från den 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan man som arbetsgivare ge en skattefri gåva om 1 000 kr till sina anställda. Syftet med det nya direktivet är att ge företagen en möjlighet att visa extra uppmuntran till personalen med anledning av coronapandemin. Har du inte redan utnyttjat möjligheten kan du kombinera den skattefria gåvan med julgåvan vilket gör det möjligt att köpa en julgåva till personalen till ett värde om 1 450 kronor per anställd.

Det krävs inte någon speciell ansökan för att få utnyttja möjligheten till en extra skattefri gåva till personalen. Du konterar inköpet på skattefria gåvor i bokföringen.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.