Artiklar:

Hur svårt kan det vara att utveckla ett ledningssystem?

29 oktober 2019

Jag har över 30 års erfarenhet av ledaruppdrag i Norge och Sverige. Sedan 2018 jobbar jag med att hjälpa BDO:s kunder med verksamhetsutveckling, effektivisering, förändringsledning och utbildning. Jag ser många fördelar med att få ett ISO-baserat ledningssystem på plats.

Fördelarna med att få ett ledningssystem på plats enligt ISO-standarder är många. Bland annat för att verksamheten får ett systematiskt och strukturerat arbetssätt med utgångspunkt i aktuella lagar och styrande dokument, stöd för vardagsarbete, kontroll av organisationens risker och med ett tydligt fokus på kunden och intressenter.

De sju principerna för kvalitetsledning i ISO 9001 är utmärkta att ha som utgångspunkt. ISO 9001 är en standard  med fokus på kvalitet i leverans till kund.

ISO 9001:2015 betonar vikten av ett processinriktat arbetssätt med nya inslag jämfört tidigare standarder;

 • Bli bättre på att hantera organisationens utmaningar, omgivningsfaktorer, risker och möjligheter.
 • Styrning och förberedelser grundar sig i kännedom om vad som är viktigast och mest kritiskt.
 • Ta höjd för krav, behov och förväntningar, inte bara från kunder, utan även andra relevanta aktörer.
 • Ledningssystemt ska vara förankrat hos högsta ledningen för att få ett betydande genomslag i verksamheten.
 • Ökade nyttovärden och infriande av strategiska mål.

Viktigast av allt är medarbetarna

Jag kan inte nog betona vikten av att engagera medarbetarna - att skapa lärande organisationer där ledarskapet utgår ifrån tillit och tron på att alla medarbetare vill göra ett bra jobb och ta ansvar. Viktigast av allt är att skapa engagemang och lust i arbetet för alla medarbetare. Ett ledningssystem ska underlätta det dagliga arbetet – inte tvärtom!

Jag har mött många organisationer och företag under mina 30 år som rådgivare kring hållbart ledarskap och hälsosam arbetsmiljö. Här är några tips från mig innan du drar igång arbetet med att utveckla ett ledningssystem:

 1. Högsta ledningens engagemang är avgörande. Uppdraget att utveckla och implementera ett ledningssystem beslutas av dem. Spring inte i väg innan det är fastställt.
 2. Fastställ resurser, roller, ansvar och mandat för dem som kommer leda arbetet.
 3. Ta fram en projektplan, inklusive etappmål.
 4. Planera och prioritera för stegvis utveckling och implementering.
 5. Tydliggör roller och ansvar för olika roller inom organisationen och hur de ska samarbeta med varandra.
 6. Låt implementeringen utgå från ett lärande perspektiv där målet är att skapa en lärande organisation.
 7. Skapa förutsättningar för delaktighet för organisationens medarbetare.
 8. Det handlar om att ha fokus på såväl kultur som struktur.
 9. Praktisera brutal transparens.

Vill du ha fler tips är du välkommen att höra av dig till mig!