• HR - början och slutet
Artiklar:

Allt börjar och slutar med HR

23 januari 2019

BDO växer stadigt och har nu närmare 700 medarbetare i Sverige. Tillväxten är ett uttalat mål, 
och naturligtvis ställer det krav på att HR har situationen under kontroll. På BDO:s HR-avdelning 
är det viktigaste målet att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare!

Det är positivt att växa, och BDO har vuxit stabilt under senare år. I visionen ingår att vara 800 medarbetare år 2020, och med en nettotillväxt på ca 50 om året ser prognoserna goda ut. Samtidigt är det mycket som måste fungera internt för att en så snabb tillväxt ska kunna vara möjlig. Det behövs med andra ord en HR-avdelning som har både överblick och väl fungerande rutiner. BDO:s HR-avdelning är ett
sammansvetsat gäng som levererar service och support till alla BDO-kontor i Sverige.

DIGITALISERING UNDERLÄTTAR PROCESSER
Framgångsrik rekrytering är en förutsättning för alla företag. Där har BDO lyckats väl, och det finns
förklaringar. BDO har under åren knutit en lång rad unga talanger till sig, vilket verkligen är glädjande. Anledningarna är många, och en av dem är att BDO uppfattas som en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Studenter känner till BDO, som regelbundet ser till att träffa dem under deras
utbildning, under internships och på mingelkvällar. 

Att växa innebär utmaningar för en organisation. BDO hanterar detta genom att tillhandahålla smarta och slimmade processer. Allt har flyttats från papper till digitalt, och BDO har en fullt utbyggd
e-signeringsplattform, så att ledtiderna kortas både internt och externt. Om någon fortfarande tror att
digitala flöden skulle vara mindre säkra än traditionella, är det dags att tänka om. Tack vare den digitala omställningen har BDO tvärtom bättre koll än någonsin. Anställningskontrakt signeras med BankID och går rakt in i personalsystemet, MyBDO. Där samlas sedan allt från utvecklingssamtal, utvärderingar, lönerevisioner och befordringar. Hållbart, professionellt – och säkrare än någonsin.

HR MED FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET
Hållbarhet är något alla måste arbeta med. Det handlar om miljöhänsyn, men också om andra aspekter. Digitalisering sparar resurser, men hållbarhet omfattar även områden som sociala förhållanden och –medarbetare. HR behöver med andra ord engagera sig på djupet i företagets hållbarhetsarbete. Här har BDO arbetat målmedvetet för att vara hållbara rakt igenom, inklusive HR-arbetet. När de årliga
medarbetarundersökningarna genomförs, ligger BDO högt. Bank- och finansbranschen används som jämförelse, och BDO har de senaste åren haft högre branschindex är sina konkurrenter. Orsakerna är många, och coachingnätverket YOU är en av dem. Genom YOU uppmuntras unga kvinnliga medarbetare att göra karriär, via en utvald coach och extra stöd med bland annat sitt säljarbete. Samtidigt hjälper detta BDO att uppnå det viktiga målet att ha lika många män som kvinnor i ledande befattningar. Vidare genomförs noggranna lönekartläggningar, för att säkerställa att lika arbete ger lika lön oavsett kön. BDO införde en nationell titelstruktur 2016. Den är kopplad till olika lönetrappor, vilket har gett ordning och reda – och få avvikelser i lön.

KOMPETENSTRAPPAN ÄR VÄGEN UPP
Tillsammans med relation, servicedriven, proaktiv och progressiv är kompetens ett av BDO:s värdeord. För att utveckla medarbetarna använder BDO ett utbildningssystem som kallas Kompetens-trappan. BDO
erbjuder ett 40-tal olika kurser samt global e-learning, allt fördelat över de olika affärsområdena. Det är ett utmärkt sätt att ge medarbetarna ny och uppdaterad kunskap, som sedan kommer BDO:s kunder till del. Blended learning är ett långsiktigt mål. Eftersom mötet mellan medarbetare och lärare är viktigt, kommer utbildningarna aldrig att helt gå över till e-learning. Målet är att 20 procent av kurserna ska vara digitala inom några år. Ett uppskattat och återkommande inslag är utbildningsveckan, där främst medarbetare på Revision och Företagsservice brukar åka iväg en vecka och ta ett antal kurser. I år bar det av till Portugal.

TILLVÄXT UNDER ANSVAR
BDO växer, som sagt, och det är viktigt att ge nya medarbetare en bra start. Även här finns en långsiktig strategi som går ut på att attrahera, utveckla och behålla. När BDO rekryterar behöver det säkerställas att den nya medarbetaren får en bra on-boarding. Det handlar exempelvis om att klientportföljen ska innehålla en rimlig mix av uppdrag, som ger både utmaningar och trygghet. Det öppnar för en bra utveckling och ökar möjligheterna att behålla medarbetaren. Andra inslag under BDO-resan är kompetensutveckling i form av coaching, kurser och workshops. Självklart ger BDO även friskvårdsbidrag, och varje medarbetare har genom Sveriges största förmånsportal Benify tillgång till en lång rad erbjudanden. 

HUR MÅR DÅ EN GENOMSNITTLIG BDO-MEDARBETARE? 
Tack, bra! Konsultbranschen är hård, men på BDO ligger frisknärvaron på ca 97 procent. Det finns ett nära samarbete med Skandia och ett preventivt program med såväl friskvård som samtalsstöd, naprapat och kiropraktor för att alla ska kunna hålla sig i god form. Den årliga medarbetarundersökningen visar att medarbetarna är nöjda, och BDO:s förmåga att behålla dem är enligt förväntan. Eftersom nettotillväxten ligger på runt 50 medarbetare om året, innebär det att HR-avdelningen får säga hej och välkommen klart oftare än de behöver säga adjö. Men när en medarbetare slutar, är det viktigt att även avslutet blir bra, vilket HR följer upp i form av ett personligt samtal. Tillväxt, digitalisering och ett varmt välkomnande är nyckelord för HR på BDO.