Artiklar:

Hos oss blir du sedd och prioriterad

28 mars 2018

Med en förstaplacering i Thomson Reuters årliga rankning och en kundnöjdhetsmätning från SKI som för sjätte året i rad visar på branschens nöjdaste kunder expanderar BDO mot framtiden.
– Äntligen är alla bitar på plats – vårt Corporate Finance-team kan nu erbjuda full service och bistå med finansiell och skattemässig transaktionsrådgivning för både köpare och säljare, säger BDO:s affärsområdeschef för Rådgivning Anders Björklund.

 

Kollegan Fredrik Olsson berättar vidare om BDO:s fokus på små och medelstora bolag.

– I det segment vi verkar värdesätts det personliga engagemanget, hos oss blir man sedd och prioriterad och det är här vi kan bidra med mest kundvärde. Vi erbjuder stöd genom hela transaktionsprocessen. Detta innefattar allt från att skapa en värdeför­väntan, identifiera köpare, nå ut till marknaden och slutligen genomföra transaktionen med så bra villkor som möjligt. Andra viktiga delar i vårt erbjudande är företagsbesiktningar (DD), på såväl köp- som säljsidan samt fristående värderingar.

 

”Vi är jättenoga med våra rekryteringar”
En stor del av BDO:s framgång är strategiska rekryteringar av drivna och engagerade medarbetare förklarar Anders Björklund.

– Vi är jättenoga med våra rekryteringar och anställer bara kompetenta personer med stort affärssinne och absolut fokus på kund. Många kommer till oss från våra bransch­kollegor för att de här får en större möjlighet att påverka vilket resulterar i högre engagemang och i förlängningen en högre servicenivå, säger han.

Under fyra år har man satsat och byggt upp Corporate Finance-avdelningen på BDO. Det senaste tillskottet, som gjort avdelningen komplett är ett dedikerat specialistteam inom skatt.

– Vi jobbar med att identifiera skatte­risker vid en transaktion och ger råd om hur dessa bör hanteras. Vi jobbar även med struktureringsfrågor, det vill säga  hur våra kunder ska få en skatteeffektiv struktur på plats, till exempel vid ett förvärv eller en försäljning, säger skattejurist Isabell Lindfelt.

 

Säljarens marknad även under 2018
BDO Sverige, en del av världens femte största revisions- och konsultnätverk, tror på ett minst lika aktivt 2018.

– Transaktionsklimatet i Sverige har varit väldigt gynnsamt de senaste åren drivet av bland annat stark ekonomisk tillväxt, historiskt låga räntor och tillgång till kapital redo att investeras. Detta har drivit upp värderingarna på bolag inom de flesta branscher och vi upplever ett stort intresse bland såväl industriella som finansiella köpare, även på mindre bolag. Sammantaget tror vi att detta håller i sig även under 2018, säger Fredrik Olsson.

Det är inte bara Corporate Finance-delen som går bra utan hela BDO expanderar med en tillväxt på 16 procent under 2017.

– Vi är väl rustade för fortsatt expansion och ser väldigt positivt på framtiden, avslutar Anders Björklund.

 

Fakta
BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Byrån har ca 650 medarbetare fördelade på ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultorganisation med över 73 000 medarbetare i fler än 160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.