Skattenyhet:

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked – golf kan vara skattefri friskvård

17 januari 2018

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) står det klart att även dyrare sporter såsom golf och ridsport ska omfattas av friskvårdsbidraget. I domen medger HFD att ett friskvårdsbidrag som används för att spela golf på så kallade pay and play-banor samt säsongskort för att träna på driving range är en skattefri personalvårdsförmån.

Personalvårdsförmåner av mindre värde är undantagna från beskattning. Som sådana räknas bl.a. möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte setts som enklare form av motion. HFD konstaterar nu i sin dom att rättsutvecklingen ska följa samhällsutvecklingen och att lagtextens rekvisit ”enklare slag” inte kan tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån i pengar som när det handlar om en naturaförmån. Enligt HFD finns det inte något som hindrar att ett bidrag som används för golfspel av det aktuella slaget räknas som personalvårdsförmån förutsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde.

HFD har nu fastslagit att förmånens värde är det belopp som bidraget uppgår till, i aktuellt fall 4 000 kr. Att kostnaden för arbetstagaren kan bli högre än så, beroende på hur mycket denne väljer att spela, ansåg HFD, till skillnad mot Skatteverket, inte påverkade förmånens värde, det vill säga att den var av mindre värde.

Skatteverket har i ett pressmeddelande med anledning av domen angett att så länge en förmån i form av ett friskvårdsbidrag är av mindre värde, 5 000 kr, ska den ses som en skattefri personalförmån. Detta innebär enligt uttalande från Skatteverket att den som exempelvis spelar golf eller tar ridlektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag från arbetsgivaren till det. 

BDO:s skatteavdelning bevakar rättsutvecklingen i frågan vidare och återkommer när ny information finns att ge. Kontakta gärna oss för mer information!