• Hög tid att se över möjligheter för omställningsstöd
Skattenyhet:

Hög tid att se över möjligheter för omställningsstöd

16 juni 2020

Senast den 31 augusti måste regeringens nya stödpaket, det så kallade omställningsstödet, sökas hos Skatteverket. Redan nu kan du se över om ditt företag kvalar in under de kriterier som satts upp. För stöd över 100 000 kr krävs dessutom ett revisorsintyg. 

Omställningsstödet i korthet 

Regeringen utarbetar just nu ett nytt stödpaket, omställningsstödet.  Detta stöd är riktat till företag som förlorat en stor andel av sin omsättning på grund av coronapandemin. Syftet med stödet är att stötta företag i omställningen av sin verksamhet till följd av konsekvenserna av pandemin. Detta då ingen vet hur långvariga Folkhälsomyndighetens rekommendationer om restriktioner kommer att bli.

Vilka datum gäller för ansökan av omställningsstödet?

De nya reglerna kring omställningsstödet förväntas gälla från 22 juni och stödet förväntas kunna sökas fram till den 31 augusti hos Skatteverket. Datumen kan komma att justeras. BDO bevakar omställningsstödets utformning och informerar löpande när ny information kommer.  

Vad kan ni som kund göra för att förbereda er?

Redan nu kan bolag förbereda sig inför att kunna söka omställningsstöd genom att stämma av om man uppfyller följande, preliminära, villkor:

  • Omsatt minst 250 000 kr det senaste räkenskapsåret
  • Tappat minst 30% av sin omsättning, jämfört med mars-april 2019 mot samma period 2020. Även företag med negativt rörelseresultat föregående räkenskapsår kommer att kunna söka stödet med vissa begränsningar.
  • Inneha F-skatt
  • Bedriva näringsverksamhet i Sverige. För utländska företag förutsätts ett fast driftställe i Sverige
  • Får inte vara i rekonstruktion, vara på obestånd eller ha skatteskulder

För stöd som är större än 100 000 kr kommer ett revisorsintyg att krävas.  Hur detta ska se ut är ännu oklart och kommer att framgå av regeringens kommande förordning. Även om man inte kvalificerar sig för ett stöd över 100 000 kr så finns BDO tillgängliga att också bistå i rådgivningsfrågor och att hjälpa till vid ansökningsprocessen.

Vill ni veta mer om omställningsstödet, läs här ►