Skattenyhet:

Har du tagit rätt lön i ditt fåmansföretag 2017?

22 november 2017

Efter en berg-och dalbana har regeringen den 26 augusti 2017 beslutat att inte gå vidare med det kritiserade förslaget om försämrade 3:12-regler. 3:12-reglerna styr hur utdelning blir beskattad hos ägare till fåmansföretag. Detta innebär att de sedan tidigare gällande reglerna kvarstår. 
 
Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 procent styrs av ett värde som kallas gränsbelopp. Endast utdelning under gränsbeloppet blir beskattat till 20 procent. Gränsbeloppet beräknas årligen för de aktier som innehas vid beskattningsårets ingång. Beräkningen sker antingen enligt huvudregeln eller enligt schablonregeln (förenklingsregeln). Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 procent av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Schablonregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Att tänka på är att du bara får använda schablonregeln i ett bolag per år.
 
Rätt lön 2017 för utdelning under 2018 
För utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner) eller 590 400 kr (9,6 IBB).
 
Vi rekommenderar dig att ta hjälp av din rådgivare och se över beräkning av gränsbelopp, ditt löneuttag och vad som är bäst för just dig gällande möjligheter till 20 procents beskattning.