Artiklar:

Har du hållbarhetsredovisat?

03 december 2019

250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning? Alla företag som kan bocka av minst en av dessa punkter under de senaste två räkenskapsåren måste hållbarhetsredovisa.

Någon mall för hållbarhetsredovisning finns inte, men det finns ett stort antal riktlinjer och ramverk man kan använda sig av som stöd i sitt arbete. Oavsett vilka riktlinjer man väljer att använda måste hållbarhetsredovisningen omfatta miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption för att uppfylla kraven i årsredovisningslagen. Företaget kan fokusera på något eller några av områdena, även om samtliga måste beröras.

– På BDO hjälper vi våra kunder även med denna typ av redovisning samt utför granskning av hållbarhetsredovisningar. Den mest intressanta skillnaden är att vi granskar många andra former av underlag än finansiell information och har kontakt med andra personer i organisationen än dem vi brukar prata med. Företagen kan antingen ta fram en separat rapport eller låta den vara en del av förvaltningsberättelsen. På BDO har vi själva redovisat vårt hållbarhetsarbete under flera år.