Artiklar:

Har du hållbarhetsredovisat?

10 december 2018

250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning? Alla företag som kan bocka av minst två av dessa punkter måste från och med 2018 hållbarhetsredovisa. Därför var det fler bolag än tidigare som förutom ordinarie rapporter även lämnade hållbarhetsredovisning 2018.

Någon mall för denna nya redovisning finns inte, men den måste omfatta miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Företag kan fokusera på något eller några av områdena, även om samtliga måste beröras.

– På BDO hjälper vi våra kunder även med denna nyare typ av rapportering. Den mest intressanta skillnaden är att vi granskar många andra former av underlag än finansiell information och har kontakt med andra personer i organisationen än dem vi brukar prata med. Företagen kan antingen ta fram en separat rapport eller låta den vara en del av förvaltningsberättelsen. På BDO har vi själva redovisat vårt hållbarhetsarbete under flera år.