Skattenyhet:

Har du eller ditt företag fått en förfrågan från Skatteverket eller ett beslut om skatterevision?

18 maj 2020

Oavsett om du fått ett beslut om en skatterevision eller en förfrågan från Skatteverket är det viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till Skatteverket vid dessa frågeställningar. 

Det är viktigt att förstå vad en förfrågan eller en revision är tänkt att leda till för beslut. Ibland kan ett svar, formulerat på fel sätt, skapa större problem och nya frågeställningar utan att du som skattskyldig har haft intentionen att det ska få de konsekvenserna.

Det kan som privatperson eller företagare vara svårt att veta hur man ska agera när Skatteverket ställer frågor eller ifrågasätter en uppgift i deklarationen. Som skattskyldig bör man i dessa situationer vara noga med vilka rättigheter och skyldigheter man har. Har man t.ex. rätt att ställa några krav på Skatteverket – och hur ska man tänka? 

Det är också viktigt att veta hur man ska besvara Skatteverkets frågor så att inte ett obetänkt svar ska feltolkas av myndigheten. Att svara på något som man inte vet, eller förstår konsekvenserna av, kan försätta den skattskyldige i obehagliga situationer.

En skatterevision ska bygga på en samverkan mellan företaget och Skatteverket. Trots föreskrifterna om samverkan är det emellertid lätt hänt att samarbetssvårigheter och missförstånd uppstår. 
Inom BDO har vi skattejurister – som professionellt arbetar med skattefrågor som uppkommer i samband med Skatteverkets förfrågningar och skatterevisioner. Dessa skattejurister har mångårig erfarenhet av att biträda såväl privatpersoner som företag vid förfrågningar, revisioner och skatteprocesser. Skattejuristerna inom BDO kan ge råd och biträda under hela processtiden mot Skatteverket och i förvaltningsdomstolarna.

En kontakt med oss tidigt i processen ger dig trygghet i dina kontakter med Skatteverket.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av arbete som ombud för företag och privatpersoner, arbete i förvaltningsdomstolar och som processförare hos Skatteverket.