• Handelsavtal i samband med Brexit kan skjutas fram på grund av corona
Skattenyhet:

Handelsavtal i samband med Brexit kan skjutas fram på grund av corona

27 mars 2020

De förhandlingar om ett framtida samarbete mellan EU och Storbritannien som skulle vara i fokus under 2020 har hamnat i skymundan på grund av covid-19-krisen. I veckan skulle över hundra EU-tjänstemän ha träffats för att diskutera just detta, något som nu har ställts in. Många tror att möjligheterna att ha ett handelsavtal på plats i slutet på 2020 är minimala då fokus istället kommer att ligga på att hantera virusets framfart och effekterna det har på samhället.

Att detta skulle medföra en hård Brexit är en av riskerna men Storbritannien har fortfarande möjlighet att skjuta upp utträdet, något som även tidigare hårdnackade Brexit-sympatisörer öppnat upp för med anledning av nuvarande situation. En sådan förlängning måste dock begäras senast 1 juli 2020.
Precis som tidigare uppmanar vi företag i Sverige att säkerställa att man står redo inför en eventuell hård Brexit den 1 januari 2021 genom att se över hela sin leveranskedja. Ur tullhänseende bör företagets tillstånd uppdateras för att omfatta större volymer, ursprungskalkyler uppdateras för att utesluta material med GB-ursprung och analyser genomföras för att fastställa om några särskilda förfaranden kan nyttjas. Våra experter på BDO Tullsupport står redo att hjälpa till med allt detta och lite till. 
 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.