Artiklar:

Generösare regler för korttidsarbete samt sänkt anståndsränta

15 april 2020

Igår eftermiddag presenterade regeringen, tillsammans med stödpartierna, fler förslag för att stötta svenska företag, bland annat vad gäller korttidsarbete och räntekostnad vid anstånd.

Den 7 april trädde regler i kraft som ger företag möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för anställda vid 20, 40 eller 60 procents reducerad arbetstid. Nu, en vecka senare, föreslås att systemet för korttidsarbete förstärks ytterligare. Förslaget innebär att arbetstiden ska kunna reduceras med upp till 80 procent och att staten ska bära en stor del av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader, från den 1 maj till 31 juli 2020.

Vid reducering av arbetstiden till 20 procent får den anställde behålla 88 procent av sin lön och arbetsgivarens kostnad för den anställde reduceras till cirka 28 procent av den ursprungliga arbetskraftskostnaden. Kombinerat med de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna innebär förslaget att arbetsgivaren under maj och juni kan sänka arbetskraftskostnaden med upp till 86 procent av den ursprungliga arbetskraftskostnaden. 

Reglerna gäller företag som kan visa på tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av omständigheter utanför arbetsgivarens kontroll. Ändringarna gäller både för de som redan har sökt stöd och för de som söker stöd framöver. För de som redan sökt kommer stödnivån att kunna justeras i samband med att den nya lagen träder ikraft.

Igår träffades också en uppgörelse mellan regeringen och oppositionen i riksdagen att anståndsräntan på skattekontot ska sänkas till 3,1 procent för de företag och enskilda näringsidkare som söker anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Överenskommelsen medför en halvering jämfört med det tidigare skarpt kritiserade förslag på 6,6 procent.

Idag, onsdag den 15 april, förväntas fler förslag presenteras i vårbudgeten.