Pressmeddelande:

Fullskalig tullservice när BDO förvärvar Tullsupport

28 september 2017

För att stärka sitt erbjudande kring tull har BDO nyligen förvärvat Tullsupport, ett företag med spetskompetens inom tullhantering och över 25 års erfarenhet av tullområdet. 

Kombinationen av specialistkunskaper inom tullhantering och en rådgivnings- och revisionsbyrå gör detta till ett unikt koncept som ger företag helt nya förutsättningar för korrekt och effektiv tullhantering. 

- Tillsammans uppfyller vi alla krav som Tullverket, Skatteverket och andra myndigheter kräver. Ett starkare erbjudande kring tull än det BDO nu har finns i dagsläget inte, säger Göran Alvemalm, affärsområdeschef Skatt på BDO. 

Tullsupport har hjälpt sina kunder med alla former av tulldeklarationer: bland annat temporära förfaranden, aktiv och passiv förädling, returförfaranden, frihandel, indirekt ombud, import- och exportdeklarationer. De har fungerat som en extern tullavdelning.

- En konsekvent och korrekt tullhantering med ständiga förbättringar innebär dessutom ofta besparingar, säger Ulf Holmström på Tullsupport som ser fram emot att bli en del av BDO. 

Genom uppköpet får Tullsupport tillgång till ett än större nätverk av specialistkompetenser i Sverige och utomlands. På så vis kan de ge ett mer effektivt stöd till sina kunder. Till exempel har BDO International tagit fram ett verktyg för att förenkla hanteringen kring Brexit för kunder som importerar och exporterar till England.

- Tullsupport är en personlig och engagerad samarbetspartner och har ett nära samarbete med sina kunder vilket går helt i linje med vår vision om att erbjuda enastående service. Så vi är väldigt glada över överenskommelsen, säger Göran Alvemalm.

Tiden för förvärvet ligger strategiskt rätt
Företag som importerar och exporterar varor har idag fler och hårdare krav på sig från myndigheterna och tullrevisionerna ökar i takt med att tullarbetet blir mer digitalt.

Den tullklarering som utförs har idag en relativt hög felprocent. Även de som använder sig av extern hjälp får stå till svars för eventuella tulltillägg och straffavgifter om det blivit fel. Indragna tillstånd och lång väntan på nya tillstånd kan allvarligt försvåra varuförsörjningen och försämra kassaflödet.

- Att löpande revidera bokföring och tullhanteringen är en tydlig konkurrensfördel och den bästa försäkringen mot obehagliga överraskningar. Man gör klokt i att rådgöra med en expert på området för att inte gå fel, avslutar Göran Alvemalm.