Pressmeddelande:

Förtroendet högt för revisionsbranschen och BDO

11 maj 2020

Förtroendet för revisionsbranschen har aldrig varit så högt som idag. I en tid som är utmanande för många företag så finns det anledning att tro att revisorns roll är viktigare än någonsin. Idag presenterar Svenskt Kvalitetsindex, SKI vilka revisionsbolag som har nöjdast kunder i branschen. För åttonde året i rad är det BDO som står överst på den listan. 

Undersökningen genomfördes under mars och april då coronapandemin tog fart i Sverige. Den fråga som väger tyngst i undersökningen handlar om hur bolagen månar om sina kunder.

– En god kundrelation med högt förtroende är avgörande för att vi ska ha nöjda kunder. Förtroende är särskilt viktigt i kristider och det är våra medarbetares kunskap och lyhördhet som gör att de bygger starka relationer, säger Malin Nilsson, vd för BDO i Sverige.

Även om kundnöjdheten bland revisionsbolag varit högre historiskt så har de senaste årens nivåer indikerat att det här är en bransch med stabilt hög kundnöjdhet. Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är med svenska revisionsbyråer. I årets mätning får BDO indexet 77,9. Det är det högsta värdet av alla revisionsbyråer och en förbättring från förra årets resultat på 77,3. Branschsnittet för revisionsbyråer var i år något lägre än i fjol, 72,1 jämfört med 72,8. 

Den här våren liknar ingenting vi tidigare varit med om. Vi påverkas alla på olika sätt av den globala pandemin. Näringslivet präglas av instabilitet och ökad osäkerhet kring framtiden.

– Vi har en viktig roll i näringslivet och för våra kunder. Många av våra kunder har det tufft just nu och vi gör det vi kan för att hjälpa dem att ta sig igenom de finansiella svårigheter och nya frågeställningar som de upplever till följd av coronautbrottet, säger Malin Nilsson. 

BDO:s experter har bjudit in till webinars och delat med sig av sina bästa råd i olika artiklar och nyhetsutskick.

- Vi vet hur mycket våra kunder uppskattar vår professionella hjälp och den personliga relation vi har till dem. Och vi är så otroligt glada och stolta över att det också visar sig i resultatet av årets kundnöjdhetsundersökning, säger Malin Nilsson.

 

Fakta: Svenskt Kvalitetsindex undersökning 

Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är av svenska revisionsbyråer. Indexet bygger på intervjuer med kunder. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. Årets mätning genomfördes under mars och april 2020 och bygger på 1 214 intervjuer.

Läs mer om studien på SKI:s hemsida här ►


Om BDO

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Byrån har ca 750 medarbetare fördelade på ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultorganisation med över 88 000 medarbetare i fler än 160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.