Artiklar:

Företagen som klarat coronakrisen bäst

30 september 2020

Ett kristillstånd är i längden slitsam och dränerade. Vi människor orkar inte befinna oss där hur länge som helst och det gäller också företag. Affärsverksamheten måste utvecklas och fungera i det längre perspektivet. Det handlar om att ha en förmåga att lyfta blicken, se vad som väntar runt hörnet och inte tappa kundfokus.

Bland våra kunder kan vi se att de har påverkats väldigt olika. Det finns branscher, såsom resebyråer, hotell och restaurang som i vissa fall mer eller mindre över en natt tappat hela sin omsättning medan vissa företag i andra branscher, såsom verksamheter inom friluftsliv, trädgård och digitala tjänster kunnat öka sin försäljning. Men det råder inga tvivel om att alla oroas över hur verksamheten påverkas på sikt, bortanför tillfälligt insatta stödprogram och i en försämrad konjunktur. 

Vi har lärt oss att hantera mycket i vår nya vardag. Vi träffas digitalt och vi skapar affärsmodeller som levererar på andra sätt. Men allt fler lyfter problematiken med att innovation, kreativitet och nykundsbearbetning blir lidande när vi inte i samma grad träffas fysiskt. Allt det som handlar om vår framtid. Att skaffa nya kunder och fånga behov digitalt är svårt. Kreativiteten och innovativa lösningar skapas i samarbete och friktion med andra människor. 

Framgångsfaktorer för företag som är starka i en krissituation

Våra erfarenheter visar att det finns några saker som förenar de företag som ser ut att klara situationen bäst. 

De arbetar med snabba analyser och uppföljning. Med välgrundade beslutsunderlag ökar sannolikheten att fatta rätt beslut.

De vågar fatta beslut. I vissa lägen kommer vi inte att ha hela bilden om framtiden klar för oss, oavsett hur mycket vi jobbar med beslutsunderlag. När osäkerheten är stor inför framtiden så behöver ändå beslut fattas för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter förutsättningarna.  

De utvärderar beslut. Beslut som fattas i en tid av osäkerhet kan behöva justeras. Löpande aktiviteter som sker behöver utvärderas och det är sämre att fortsätta på fel kurs än att styra tillbaka efter kort tid om det behövs.  

De lyssnar på kundens behov och ser över affärsmodeller. Köpmönster förändras och det är viktigare än någonsin att fånga kundbehovet samtidigt som det är lätt att fastna i egen krishantering. På BDO har vi mött frågeställningar från våra kunder som är nya och som rådgivare behöver vi anpassa oss snabbt. Det gäller för alla företag, oavsett bransch. 

De anpassar och prioriterar nykundsbearbetningen. Den framtida affären är beroende av kunder som efterfrågar företagets produkter eller tjänster och om inte orderböckerna fylls på kontinuerligt så kommer det att drabba affärerna i en förlängning. I vissa fall behöver man hitta nya vägar till kunder. 

De tar extern hjälp när de fastnar. Ibland kan det vara effektivt att ta in hjälp för att se sin verksamhet med nya ögon, omvärdera gamla sanningar, få hjälp att driva på mot de mål som man satt upp och behålla rätt fokus.

Har du bestämt dig för hur din verksamhet ska se ut efter pandemin?
Kontakta oss så pratar vi om det.