• Förändrade varukoder från januari 2017
Artiklar:

Förändrade varukoder från januari 2017

17 maj 2017

För att kunna importera eller exportera varor från eller till ett land utanför EU måste varorna alltid klassificeras. Varuklassificering innebär att man bestämmer vilken typ av vara det rör sig om och förser den med rätt varukod (KN-nummer). Från 1 januari 2017 gäller nya KN-nummer.

Varukoderna finns i den gemensamma förteckningen Tulltaxan (TARIC) som samtliga EU-länder använder. Tulltaxan består för närvarande av cirka 15 000 olika varukoder. Det är varans varukod som styr vilka tullar och eventuella andra skatter och avgifter som ska betalas vid importen. Den anger även om det krävs särskilt tillstånd eller licens för att importera eller exportera varan.

Det är alltid importören eller exportören som ansvarar för att varorna har blivit rätt klassificerade. Vid en eventuell felklassificering riskerar företagen inte bara extra kostnader i form av förhöjda tullavgifter, tulltillägg, utan kan även riskera att bryta mot gällande importalternativt exportrestriktioner.

Vart femte år revideras varukodförteckningen (HS-nomenklaturen) och från 1 januari 2017 kommer varukoderna förändras. Det här får konsekvenser för alla företag som deklarerar för import, export eller intrastat. 687 nya KN-nummer kommer att tillkomma medan 573 gamla KN-nummer försvinner.

BDO:s rekommendation är att alla berörda företag ser över sina befintliga klassificeringar. Skulle man använda en varukod som försvunnit kommer deklarationen att avvisas.