Skattenyhet:

EU och Singapore – frihandelsavtal och investeringsskyddsavtal undertecknat

20 november 2018

 

EU och Singapore har nu undertecknat tre olika avtal: ett frihandelsavtal, ett investeringsskyddsavtal samt ett ramavtal om partnerskap och samarbete. Undertecknandet skedde 19 oktober. Frihandelsavtalet väntas träda i kraft 2019. Klicka här för att läsa mer.