Artiklar:

Ett växande HR-team ser till att hela BDO växer

13 november 2017

Med en rikstäckande organisation under kraftig tillväxt behöver också BDO:s HR-avdelning växa – med fler medarbetare, fler specialistkompetenser och fler kontaktytor mot talangmarknaden. HR-chef Camilla Samuelson berättar om de målmedvetna satsningar som under året bland annat resulterat i en nominering till Årets HR-team i Human Growth Award.

I september 2016 satte BDO:s ledning upp ett minst sagt offensivt mål för byråns personaltillväxt. För att nå vision 2020, med ett omsättningsmål på cirka 800 miljoner, skulle BDO gå från cirka 600 till närmare 650 medarbetare, i nettotillväxt en målsättning som man tack vare hårt arbete och ett antal strategiska satsningar lyckats möta.

– Det är tuff konkurrens om de duktiga människorna i vår bransch och det gäller att jobba aktivt med såväl trivsel och utveckling för befintliga medarbetare som med vårt arbetsgivarvarumärke. Lika stolt som jag är över att vi har hittat så många nya kompetenta kollegor är jag över vår senaste medarbetarundersökning som visar högre arbetsglädje och lojalitet jämfört med hur det ser ut i bank och finansbranschen i stort, säger Camilla Samuelson.

DUBBELT SÅ MÅNGA I TEAMET
Det senaste året har BDO dubblat sin HR-styrka och knutit flera nya specialistkompetenser till teamet.
– Vi har tagit in HR Business Specialists, som främst fungerar som chefsstöd och rekryterare, men också underlättar sådant som utvärderingar, utvecklingssamtal och lönerevision med tillhörande befordringar.
I teamet finns också flera HR Coordinators som administrerar exempelvis kontrakt och utbildningar och jobbar med vårt arbetsgivarvarumärke gentemot studenter.STÄRKT RELATION TILL STUDENTER
Just relationen till talangfulla studenter är något som Camilla och hennes team arbetat målmedvetet med under året. Genom bland annat strategiska samarbeten med Stockholm och Uppsala universitet har BDO kunnat öka sin närvaro på campus. Och med budskap som “Vi söker dig som tycker det är viktigare att knyta kontakter än slipsar” och “Vi söker dig som hellre jobbar bäst än jobbar mest” har byrån marknadsfört fördelarna med att jobba i en organisation där värden som service, relation och proaktivitet står i fokus.

– Studenterna är vår främsta målgrupp och det är viktigt att vi får en god relation med dem så tidigt som möjligt. Unga människor idag är i stor utsträckning värderingsstyrda när de söker jobb och vi har därför fokuserat mycket på att kommunicera den positiva kultur som BDO står för och varför du ska välja oss framför andra alternativ i branschen. Gensvaret har varit mycket positivt och det är tydligt att vi numera finns med på ett helt annat sätt i studenternas medvetande, säger Camilla.

UTVECKLING PÅ HEMMAPLAN OCH UTOMLANDS 
Ett annat viktigt område som Camilla vill lyfta fram är kompetensutveckling.
– Vi har vässat oss mycket vad gäller lärande och utveckling. Årets utbildningskatalog innehåller fler utbildningar än tidigare och vi har även tydliggjort utbildningstrappor för samtliga av våra affärsområden.
På utbildningsområdet har vi också många samarbeten med våra BDO-kollegor runt om i världen. Nu i höst har  exempelvis ett 150-tal nya och gamla medarbetare varit i Rom för att lära sig mer om revision, skatt och moms.Interna utbildningar, både nationellt och internationellt, är ett sätt att höja kompetensnivån och stärka banden inom BDO:s världsomspännande nätverk – ett annat är secondments, det vill säga möjligheten för medarbetare att arbeta en period på ett BDO-kontor i ett annat land. Vilka som kan bli aktuella för secondments avgörs inledningsvis av gruppcheferna som nominerar kandidater ur sina respektive grupper till nationella ledningsgruppen.

– Secondments är en värdefull möjlighet för medarbetare som är i början av karriären och vill utveckla sin kompetens och skapa ett bredare kontaktnät. Just nu har vi en medarbetare i London, en avslutad i Mexico City och en som ska till Washington säger Camilla.

NOMINERADE TILL ÅRETS HR-TEAM
Med kraftig personaltillväxt, positiva tongångar i medarbetarundersökningarna och en stärkt ställning på talangmarknaden är det inte konstigt att BDO fanns med i listan när Wise Group i maj presenterade de
nominerade till Årets HR-team i Human Growth Award. Camilla menar att mycket av framgången för teamet bygger på att man jobbar enligt de värderingar som präglar BDO i stort.

Vi gillar service, är relationsinriktade och försöker ligga steget före. Human Growth Award är ett pris som hyllar nytänkande insatser inom HR, och jag ser nomineringen som ett kvitto på att vi lyckas skapa affärsnytta, något som är viktigt för vi ska kunna fortsätta vår tillväxttakt i en värld där varumärkena har kortare livslängd, medarbetare byter arbetsplats oftare och beteenden förändras i rask takt, avslutar
Camilla.