Pressmeddelande:

Engagemang lönar sig – BDO har nöjdast kunder för sjätte året i rad

14 maj 2018

BDO har branschens nöjdaste kunder. Igen. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har just släppt resultatet från sin årliga branschmätning av kundnöjdhet, där BDO för sjätte året i rad placerar sig allra högst i revisionsbranschen. Malin Nilsson, VD på BDO Sverige uttrycker sin stolthet över byråns medarbetare som gjort detta möjligt.

– Vi är mycket glada över det förtroende som våra kunder visar och jag känner mig otroligt stolt över alla medarbetare som driver utvecklingen framåt. 

I en bransch med snarlika tjänster och med en stark våg av digitalisering och automatisering så blir service och kundupplevelse ett allt viktigare konkurrensmedel. 
- Vi försöker identifiera vad som driver värde för kunden och kundupplevelsen i stort och arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande. Att vi återigen hamnar på en första plats är ett tydligt kvitto på att vi har ett erbjudande som tilltalar våra kunder och att vi rör oss i rätt riktning mot våra gemensamma visionsmål, säger Malin Nilsson. 

BDO har en tydlig vision om att leverera bäst service av alla revisions- och rådgivningsbyråer vilket på ett naturligt sätt placerar kundnöjdhet högt på agendan. 
– Våra värderingar är viktiga för att vi tillsammans ska nå våra mål. Vi anställer bara personer som vi tror på som individer och yrkespersoner. Deras kompetens och engagemang för kunden är en självklar framgångsfaktor för oss.

Därför sätter man medarbetarna främst på BDO

Med ett coachande förhållningssätt och chefer som skapar engagemang kommer bättre resultat, ökad lönsamhet och nöjda kunder resonerar Malin Nilsson. Under året har man bland annat startat ett nytt coachprogram. 
– Det är ett initiativ för att skapa nya affärsmöjligheter och få fler kvinnor att stanna och göra karriär på BDO.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex, som genomfört den här mätningen sedan 2007, är kundernas förväntningar på leverantörerna ovanligt höga i revisionsbranschen. Resultatet för hela branschen ligger fortfarande högt men har minskat något jämfört med i fjol.
- Det visar hur viktigt det är att vi fortsätter att fokusera på värden som service, engagemang och proaktivitet. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att utforma och utveckla verksamheten med kundens behov i fokus för att bibehålla den kvalitetsstämpel som BDO har idag.