Artiklar:

Digitala inlämningar och signaturer

20 mars 2019

Använder du BankID för att signera? Då är du allt annat än ensam. BankID växer i användande och fler och fler företag och organisationer använder BankID som underlag för att legitimera användare av deras digitala lösningar. Men hur funkar digital signering när det handlar om rådgivning och revision?

Vi har vant oss vid att använda BankID till en rad områden, från skattedeklarationer till Swish. Vissa ärenden sköts fortfarande på papper. Men mycket har hänt, och det finns nu långtgående möj-ligheter att slippa det mesta av pappersexercisen – och samtidigt spara tid. 

BDO vill bidra till båda dessa vinster, eftersom det blir både hållbart och dessutom billigare för kunden. Allt bygger på att det är minst lika säkert som traditionella underskrifter på papper, och det blir det med den teknik som kallas avancerad digital signatur. Vi vill driva vår arbetsmetodik mer mot digitala signaturer, då det ofta är smidigare och mer tidseffektivt. Idag hanterar vi till exempel större delen av våra skatteärenden och bolagsregistrering-ar med digital teknik. Signeringen sker med BankID. Ju fler som går över till digitala inlämningar och signaturer, desto bättre för miljön – och för alla inblandade.