Artiklar:

Den moderna revisorn - både ekonom och systemvetare

26 april 2018

Digitaliseringen och utvecklingen av AI påverkar mängder av olika yrkesroller, däribland revisorns och redovisningskonsultens. Förutom att kundernas verksamheter får nya förutsättningar, kommer också den egna yrkesvardagen och kompetensbehovet att se annorlunda ut. BDO Sveriges VD Malin Nilsson ger en kort inblick i vad som kommer att krävas av framtidens revisorer och hur BDO ser på frågan.

Teknikutvecklingen påverkar revisorer och redovisningskonsulter på samma sätt som den påverkar andra kunskapsdrivna yrkesroller som innehåller ett mått av standardiserade arbetsmoment. Enklare och mer rutinartade arbetsuppgifter automatiseras och medarbetare ges mer tid att fokusera på analys och kundrelationer. IT kommer att bli en central del i en revisors vardag och med det höjs kraven på systemkompetens. Som en del av att kundernas verksamheter påverkas av den digitala utvecklingen behöver även rådgivnings- och revisionsbyråernas erbjudande anpassas.

– Helt klart kommer den digitala transformationen att förändra våra tjänster och affärsmodeller, liksom vårt sätt att arbeta. För att möta våra kunders behov och den teknikutveckling som sker ser vi ett behov av annan kompetens än idag. Till exempel kan vi behöva kombinera ekonomi med systemvetenskap, säger Malin Nilsson.

Fokuserar på kundvärde

Inom BDO följer man aktivt teknikutvecklingen, utifrån ett kundperspektiv, inom samtliga affärsområden. – Vår uppgift handlar mycket om att ha insikt om och förståelse för hur vi kan omsätta ny teknik till att skapa värde för våra kunder eller förenkla för våra medarbetare. Teknikutvecklingen går alldeles för fort för att BDO skulle kunna vara både IT-bolag och revisionsbyrå på samma gång. Därför fokuserar vi helhjärtat på vår huvuduppgift, att skapa kundvärde. Det är ett fokus som kommer att gynna såväl oss som våra kunder framöver, säger Malin Nilsson.