Skattenyhet:

Brexit - vad innebär det?

20 november 2018

 

Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Om det blir så kommer alla regler inom tullområdet som idag gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla omedelbart. För att göra det enkelt för dig att följa med i utvecklingen så finns en ny del på Tullverkets hemsida där du kan läsa om vad som händer i brexit-frågan.