Artiklar:

Brexit - hur redo är du?

12 december 2017

Få företag har ännu förberett sig för den förändring som kommer. Gör det till en handelsfördel att ligga före dina konkurrenter. Vi rekommenderar alla företagare som har varuhandel med Storbritannien att omgående gå igenom sina flöden för att ta höjd för följderna av Brexit.

Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära att en tulldeklaration ska upprättas för alla sändningar. Det kommer att leda till ökade importkostnader, samt ett behov av nya rutiner för rapportering av importmomsen.

BDO hjälper gärna till med en genomlysning av era varuflöden för att ge en bild av vilka ökade kostnader ni riskerar, samtidigt som vi analyserar vilka interna rutiner som behöver förändras före mars 2019. Tänk på att ert garantibelopp för tillståndet samlad garanti också behöver höjas i takt med detta flöde.

Om ditt företag har stora varuflöden kan det även innebära att ni behöver se över bemanningen på sikt för att internt kunna hantera förändringarna. Är varuflödena tillräckligt stora kan det bli gynnsamt att ansöka om en så kallad AEO-certifiering, som är en kvalitetssäkring av era tullflöden. Att vara AEO-certifierad förenklar handeln med tredje land och ger en möjlighet att ansöka om ett lägre garantibelopp för ert tillstånd till samlad garanti.

6 punkter om Brexit

  • Över 7000 svenska företag har i dagsläget handel med England (källa: SCB).
  • Storbritanniens exit ur EU innebär att allt gods till och från England ska förtullas fr.o.m. 30/3 2019.
  • Antalet tulldeklarationer i Sverige beräknas öka med 1-1,4 miljoner tulldeklarationer per år.
  • Antalet svenska företag som behöver söka nya tulltillstånd kommer att öka i och med Brexit.
  • Tullverket uppskattar behovet av extra resurser till 50 årsarbetskrafter.
  • Betydelsen av att vara AEO-certifierad ökar för företag med större varuflöden. Befrielse eller nedsättning av garantibeloppet är i första hand den största moroten.

Våra rådgivare kan hjälpa er med att ansöka om AEO-certifiering, nya tillstånd hos Tullverket, samt eventuella behov av licenser och andra dokument som krävs.