Artiklar:

BDO stärker sin position som entreprenörsbolagens självklara partner

04 augusti 2020

BDO har på senare år stärkt sin position på marknaden och är numera en av Sveriges största aktörer inom rådgivning, revision, skatt och företagsservice. Många av BDO:s kunder är entreprenörsbolag. De efterfrågar en rådgivnings- och revisionsaktör som kan följa med på deras utvecklingsresa.

Läs fortsättningen på artikeln nedan där Jakob Tenselius, Regionchef Öst och partner på BDO, redogör närmre för hur BDO prioriterat sin affär och positionerat sig.