• BDO + Läxhjälpen = 10 år
Artiklar:

BDO + Läxhjälpen = 10 år

18 juni 2019

Sedan 2009 har BDO stöttat Läxhjälpen, en stiftelse som bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Avgående generalsekreterare Maria Arneng ser tillbaka på ett samarbete som varat i ett decennium.

– Vi är väldigt stolta och glada över att BDO under tio år valt att investera i Läxhjälpen. Vårt samarbete har lett till att hundratals elever höjt underkända betyg och självförtroende, kommit vidare till gymnasiet och fått en ljusare framtid. Tillsammans har vårt långsiktiga samarbete konkret minskat utanförskap och segregation, säger hon.

BDO:s bidrag under alla år har möjliggjort att Läxhjälpen har kunnat bedriva 75 000 timmar läxhjälp och höjt nära 1 000 betyg, främst i matematik och svenska. Dessutom har över 300 elever erbjudits en värdefull plats i läxhjälpsprogrammet. 249 elever har också höjt underkända betyg och kommit in på ett nationellt gymnasieprogram.

En elev i årskurs åtta berättar:
– Jag har höjt från IG till G i både svenska och matte. Det var mitt mål, men nu vill jag ha VG nästa termin!

Några andra elever fortsätter att berätta:

- Först hade jag inte lust att lära mig något men när jag började i Läxhjälpen så blev det ett intresse att lära mig mer och kunna tro på mig själv och vad jag kan!

– De hjälper oss väldigt bra och på ett bra sätt som man verkligen förstår. De är inte som vanliga lärare utan mer som vänner.

- Jag skulle inte ha lyckats om jag inte fick hjälp av mina läxhjälpare och nu är jag tacksam för deras hjälp! Hoppas det gick lika bra för de andra också!

En stor samhällsvinst
BDO:s satsning har givit en samhällsvinst under åren på 3,0 miljarder kronor. Detta baserat på att en person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor under sin livstid. Källa www.utanförskapetspris.se.

Maria Arneng lämnar nu över stafettpinnen som generalsekreterare för Läxhjälpen till Henrik Szabo och summerar det långsiktiga samarbetet med BDO.

– Det här är hållbarhetsarbete på riktigt där BDO:s satsning innebär finansiering av läxhjälpsplatser till elever samt ett genuint engagemang från medarbetare som gör all vår ekonomi- och löneadministration helt probono. Jag vill tack alla er på BDO för tio enormt värdefulla och fina år av samarbete!

Läs mer om Läxhjälpen och deras verksamhet här