Publikation:

BDO International årsrapport 2016

22 maj 2017

Original content provided by BDO Argentina

BDO:s årsrapport 2016 finns nu tillgänglig i ett nytt digitalt format där sidorna kommer till liv med innehåll och länkar på ett trevligt sätt. Årsrapporten hittar du här

Nedan hittar du länkar till årsrapporterna för de tidigare tre åren.

Annual Statement 2015

Annual Statement 2014

Annual Statement 2013