• BDO Horizons 2018 #4

    Blir Kinas förlust Europas vinst?

Horizons:

BDO Horizons 2018 #4 – Blir Kinas förlust Europas vinst?

21 november 2018

Original content provided by BDO

Välkommen till årets sista Horizons där BDO:s M&A-experter summerar den globala affärsverksamheten i ett flertal regioner och utvalda sektorer runt om i världen. Ta del av knivskarpa analyser, trendspaningar och prognoser om den finansiella framtiden.

Tittar vi på vår kartläggning så finns all anledning att se positivt på utvecklingen av M&A-aktiviteten. Tack vare generellt höga bolagsvärderingar, lågräntemiljö, starka balansräkningar och fortsatt hög aktivitet bland Private Equity ser framtiden för M&A stark ut. Värdet är fortsatt högt men antalet transaktioner vacklar. Samtidigt kan vi se vissa orosmoln på den ekonomiska och politiska spelplanen globalt. Det handlar om Brexit, ansträngda relationer med Saudiarabien och handelsrelationen mellan USA och Kina liksom den amerikanska räntan och industriledare som bromsar tillväxten i Kina.

Fokus i detta nummer
Vi tittar närmare på vad USA:s handel och tullar lämnar för avtryck på M&A-marknaden. Blir Kinas förlust till Europas vinst? Sektorer i fokus är Facilities managment, Life science och Naturresurser.

M&A-aktiviteten i Norden
Q3 var ett svagt kvartal i Norden med nivåer på samma nivåer som Q3 2015. Däremot Private Equity går framåt och mer än dubblade sitt värde. IT, telekom och media-sektorn tros vara fortsatt aktiv och den som går mest framåt i regionen.

Läs om detta och mycket mer i den fjärde utgåvan av BDO Horizons 2018!