Skattenyhet:

Avgörande skattemål – styrelsearvode ska beskattas som tjänst

27 juni 2017

Från och med nu ska styrelsearvode betalas ut som anställningsinkomst. Inkomsten ska därmed redovisas på kontrolluppgiften och utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. Det är bara i mycket speciella fall som man kan fakturera sitt styrelesarvode från eget bolag. 

I ett avgörande från den 20 juni har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastställt Skatterättsnämndens avgörande att styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst (mål nr 278/17). 

Styrelsearvoden beskattas enligt praxis från 1993 som inkomst av tjänst hos styrelseledamöter. Sedan år 2009 har Skatteverket tillämpat en administrativ praxis där ett så kallat styrelseproffs med minst tre uppdrag hos olika bolag (utan ägarintressen hos ledamoten) kunnat beskattas som näringsverksamhet och även i bolagsform. 

När verksamheten i ett bolag bygger på personliga arbetsinsatser kan det vara aktuellt att bortse från bolaget och anse att ersättningen ska beskattas hos ägaren. Uppdrag som styrelseledamot kan enbart innehas av en fysisk person. Undantagsvis kan arvode till styrelseledamot tas upp som inkomst i ett bolag när uppdraget avser en begränsad tid och speciella insatser. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om styrelsearvoden.