• Avbokningar drabbar många hotell och eventbolag – vad händer med momsen?
Skattenyhet:

Avbokningar drabbar många hotell och eventbolag – vad händer med momsen?

27 januari 2021

Den pågående coronakrisen påverkar svenskt näringsliv på alla plan. Hotell, eventbolag och andra företag som säljer tjänster i form av resor, konferenser, evenemang och seminarium är många och drabbas extra hårt. I normala fall bokas och betalas tjänsterna i förväg varför i stort sett alla nu drabbas av avbokningar. Frågan är vad som händer med momsen när kunderna avbokar?

Utgångspunkten är att man i varje enskilt fall måste se till vilka försäljningsvillkor som är aktuella vad gäller just avbokningar. Vissa kunder har ingen rätt alls till avbokning eller återbetalning. För många köpare finns dock en möjlighet att avboka inom en viss tid och då eventuellt få hela eller delar av köpesumman tillbaka. Konsekvenserna vad gäller just momsen blir då olika beroende av hur stor del av priset som kunden måste betala för den tjänst som inte har utförts. 
 

Tjänsten går att avboka

-    Köparen avbokar

Om en köpare avbokar tjänsten är parterna inte längre bundna till sina förpliktelser enligt avtalet. Om säljaren tar ut en avbokningsavgift av köparen är denna avgift inte momspliktig. Detta gäller under förutsättning att avgiften understiger priset för tjänsten.

Om avbokningsvillkoren istället innebär att köparen vid avbokning måste betala en avgift som motsvarar hela priset för tjänsten blir läget annorlunda. Köparen måste då betala fullt pris oavsett om hen utnyttjar tjänsten eller inte. Det innebär i praktiken att avtalet är bindande för båda parter. Avbokningsavgiften är i detta fall momspliktig för säljaren. 

-    Köparen avbokar inte - no show-avgift

Om en köpare uteblir utan att ha avbokat tjänsten kan köparen vara tvungen att betala en så kallad no show-avgift till säljaren. Denna avgift ses som en ersättning för en tillhandahållen tjänst oaktat om köparen väljer att använda tjänsten eller inte. Detta gäller oavsett avgiftens storlek. Enligt Skatteverket är en no show-avgift i detta fall momspliktig för säljaren. 
 

Tjänsten går inte att avboka

Finns ingen möjlighet för köparen att avboka tjänsten antas båda parter fullgöra sina delar av avtalet. Försäljningen av tjänsten är därför momspliktig för säljaren, oavsett om köparen nyttjar tjänsten eller inte. 
 

Det finns möjligheter att få tillbaka momsen

Sammanfattningsvis finns vissa möjligheter att få tillbaka moms som tidigare har redovisats för en viss försäljning av tjänster. Välkommen att kontakta din närmsta rådgivare på BDO för att titta närmare på vad som gäller för din specifika verksamhet och de tjänster ni säljer samt eventuella möjligheter att få tillbaka erlagd moms. 

Hör av dig till någon av våra experter för råd och stöd!

*Jag är redan kund hos BDO:

Enter security code:
 Security code

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här