• Året som gick

    Års- & hållbarhetsredovisningen 2017/18

Artiklar:

Året som gick

11 april 2019

Det gångna året var på alla sätt ett händelserikt år, genomsyrat av tillväxt och utveckling. I våra års- och hållbarhetsredovisningar berättar vi mer om hur vi jobbar för att hela tiden utvecklas som företag.

BDO har en vision om att leverera enastående service

Våra medarbetare levererar service med värme och engagemang, och har en förmåga att vägleda våra kunder på ett framgångsrikt sätt. Vi är övertygade om att det är den höga servicenivån och den framåtlutande inställningen som är anledningen till att vi för sjätte året i rad har branschens nöjdaste kunder i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning.

Nu befinner vi oss drygt halvvägs mot Vision 2020 och de affärsmål som vi jobbar mot – ett naturligt tillfälle att släppa på gasen, stanna upp för reflektion och nya intryck. För oss handlar det om att hela tiden ha kunden i fokus. Hög servicenivå har en självskriven plats som övergripande mål för oss men områden som digitalisering, hållbarhet och jämställdhet har seglat högre upp på agendan.

Utveckling i fokus

Vårt arbete med affärsutveckling och kundupplevelse har tagit ett stort kliv framåt. Under nästa år kommer vi att fortsätta denna positiva utveckling så att vi kan driva vidare vår digitalisering och få alla våra nya erbjudanden på plats så att de kommer våra kunder till del. Vi har pratat mycket om transformation, dels om hur vi anpassar oss till de nya förutsättningar som digitaliseringen för med sig och dels kring värderingsprojekt där vi bygger vidare på vår gemensamma företagskultur. Vår kultur ska bidra till ännu bättre upplevelser för våra kunder – oavsett om vi ses digitalt eller på ett fysiskt möte.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi finns till för våra kunder och för att bidra till samhällsnytta genom ett hållbart näringsliv. Under året har vi arbetat utifrån en ny hållbarhetsstrategi som innebär att vi kan jobba mer målinriktat med frågor som rör hållbarhet. Genom vårt arbete vill vi bidra till ett hållbart näringsliv med en etisk kompass. Men för oss innebär det även att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi prioriterar frågor som jämställdhet och mångfald och erbjuder våra anställda goda möjligheter till utveckling. Som rådgivnings- och revisionsbyrå har det blivit viktigare att bidra till en positiv samhällsutveckling, men också förmågan att sätta sig in i kundens verksamhet och bli en del av deras framgång. Våra kunder är vår största prioritet och vi är glada över att idag kunna erbjuda dem en mer hållbar kundresa. Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Välkommen att lära känna oss ännu bättre!

Malin Nilsson, vd

 

HÅLLBARHETSRAPPORT   ÅRSREDOVISNING