Nyhet:

Året som gick

09 februari 2018

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år när vi stänger böckerna för den här gången. Här är några nedslag från ett händelserikt år på BDO i Sverige. 

16 % tillväxt
Vi överträffar vårt tillväxtmål. Under räkenskapsåret 2016/2017 hade vi en tillväxt på 16 procent och omsatte 644 miljoner kr. Det gör vi genom att växa organiskt såväl som genom att öppna nya kontor och strategiska förvärv. Vi växer inom samtliga affärsområden och har utökat vårt erbjudande inom skatt genom förvärvet av tullspecialisten Tullsupport. Vi har etablerat oss i Linköping och vårt Malmökontor har under ett år gått från noll till över 20 medarbetare.

Nöjdast kunder i branschen
För femte året i rad har vi branschens nöjdaste kunder. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdhetsmätning. Många i branschen kan erbjuda bra rådgivning, revision och tjänster inom skatt och företagsservice, men ingen kan konkurrera med en organisation som värdesätter relationer högst.

Vi stärker vårt varumärke
BDO har ett starkt varumärke – vi är den femte största rådgivnings- och revisionsbyrån i världen och är stolta och glada över att vi har så nöjda kunder – men vi vill att fler ska känna till oss. Vi arbetar aktivt med att synliggöra vilka vi är och vad vi står för och genom en planerad flytt av huvudkontoret till ett mer centralt läge under hösten så flyttar vi fram våra positioner.

Digital transformation
Vi investerar mycket i vår digitala transformation för att möta våra kunders behov i framtiden. Vi har kommit en bra bit på väg men har fortsatt fokus på att anpassa vår organisation för framtida förändringar. Företagsservice har idag ett komplett digitalt erbjudande med BDO-portalen och Revision har övergått till digitala akter. 

Medarbetare som trivs
I vår medarbetarundersökning fick vi fina resultat och vi ligger över snittet jämfört med många arbetsplatser i Sverige. Vi arbetar för en öppen och inkluderande företagskultur och det avspeglar sig i våra engagerade medarbetare. Våra medarbetare är en förutsättning för att vi har nöjdast kunder i branschen år efter år.

Hållbarhet & jämställdhet
Jag tillträdde som VD under hösten och har utöver ovan lagt extra fokus på frågor som hållbarhet och jämställdhet. Nu ser jag fram emot att ta nästa steg inom dessa viktiga områden.

Malin Nilsson, VD BDO Sverige
 

BDO:s årsredovisning 2016/2017