Skattenyhet:

Ändrat skatteavtal med Portugal från 1 januari 2020

17 maj 2019

Sverige har den 16 maj 2019 undertecknat ett protokoll med Portugal om ändring i skatteavtalet mellan länderna.

De viktigaste nyheterna i skatteavtalet är:

  • En skatteflyktsbestämmelse som innebär att förmåner i avtalet (nedsättning av skatt eller skattebefrielse) inte kommer att medges för transaktioner eller arrangemang som gjorts av skattskyldiga när ett huvudsakligt syfte med att göra transaktionen varit att få skattefördelen enligt avtalet.
  • En ändring i avtalets bestämmelse om beskattning av kapitalvinster som innebär att Sverige i vissa fall får utökad rätt att beskatta kapitalvinst som direkt eller indirekt uppstår vid försäljning av fastighetsbolag.
  • En ändring i avtalets bestämmelse om beskattning av pension som bl.a. innebär att Sverige får rätt att beskatta alla pensioner som härrör från Sverige, även tjänstepension från tidigare privat anställning.

 

De nya bestämmelserna träder ikraft i olika etapper med start den 1 januari 2020, under förutsättning att de godkänns av Riksdagen.