Skattenyhet:

39 miljarder kronor riktat mot små och medelstora företag

30 april 2020

För att fler företag ska överbrygga den akuta krisen eller ställa om och anpassa sin verksamhet lovar regeringen, tillsammans med stödpartierna, 39 miljarder kr i ett så kallat omställningsstöd. Det ska kunna nyttjas av ca 180 000 företag och kan röra sig om allt ifrån restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat till större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

För att få ta del av stödet måste företaget ha en omsättning på minst 250 000 kr det senaste räkenskapsåret och måsta kunna visa på ett omsättningstapp på minst 30 procent i mars och april jämfört med i fjol. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april i år. Maxersättningen föreslås bli 150 miljoner kr

På BDO bevakar vi förslaget i detalj

Förslaget omfattar inte företag som är i rekonstruktion, har skatteskulder eller som har hemvist i skatteparadis. Det understryks av finansministern att stödet är ett omställningsstöd som ska ge företag ett incitament att se över sin nuvarande verksamhet för framtiden. Ansökan ska lämnas in på heder och samvete, vilket måste tolkas som att innehållet i ansökan måste byggas på en välgrundad analys gjord av företaget med anledning av krisen samt att regeringen och myndigheterna uppmärksammat felaktigheter i ansökningar som gjorts med anledning av andra stödåtgärder.

Regeringen kommer att överlämna förslaget, som beräknas träda i kraft den 1 juli 2020, i en extra ändringsbudget. Mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka är på gång. Vi följer utvecklingen och håller er uppdaterade!