Skattenyhet:

3:12-reglerna – detta gäller för lönekrav och utdelning

04 september 2017

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med det omtalade förslaget om nya 3:12-regler. 3:12 styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. Följande gäller för lönekrav 2017 och utdelning 2018.

Lönekrav för delägaren, eller närstående till denne, för utdelning som är tillgänglig för lyftning under 2018 (och deklareras 2019) är 369 000 kr (6IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB).

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning. Sök efter din närmsta skattekonsult här: http://bdo.se/kontakt/

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.