Artiklar:

3:12-regler inför årsskiftet

15 november 2018

Följande gäller för utdelning som tas ut under beskattningsår 2018 för beräkning av gränsbelopp vid deklarationen som lämnas i maj 2019.

Delägare som äger kvalificerade andelar i ett bolag får beräkna gränsbelopp för 2018 om man ägde andelarna vid 2018 års ingång (dvs. senast den 31 december 2017).

Förenklingsregeln för 2018 uppgår till 169 125 kr för samtliga andelar i bolaget. Om man äger 50 % av bolaget får man tillgodoräkna sig 50 % av beloppet.

För att tillämpa huvudregeln krävs att man äger minst 4 % av andelarna.  Huvudregeln baseras på bolagets totala kontanta löner under 2017. Förmåner, statliga bidrag och styrelsearvoden får inte räknas med. För att få utnyttja löneunderlaget krävs att man under 2017 tagit ut en lön på 369 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala löner alternativt 590 400 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Löneuttagskrav 2018
Om man vill kunna utnyttja löneunderlaget 2018 till grund för utdelning under 2019 (som ska deklareras 2020) gäller att man måste ta ut en kontant lön på 375 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala kontanta löner under 2018 alternativt 600 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp).