• 3:12 - den nya entreprenörsskatten som berör alla
Artiklar:

3:12 - den nya entreprenörsskatten som berör alla

03 mars 2017

Nu är utredningen om 3:12-reglerna klar. Reglerna ska enligt förslaget börja gälla från och med den 1 januari 2018 och kommer att påverka alla som är delägare i ett fåmansföretag. Vi har plockat ut de viktigaste förändringarna att hålla reda på.

Enligt 3:12-utredningen skulle det nu lämnade förslaget leda till en ökning av skatteintäkterna med nära 5 miljarder kronor. Mindre bolag med få eller inga anställda utöver delägaren tillhör förlorarna. Bland annat minskar incitamentet att anställa då det har en mindre effekt på gränsbeloppet. Men även större bolag med mycket personal kommer att få minskade årliga gränsbelopp.

Här har vi lyft fram de viktigaste delarna i förslaget:

  • Sänkt nivå för lönebaserat underlag. Företagets löneunderlag ska precis som idag få användas vid
  • beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – samtidigt som delägarna måste ta ut högre lön än idag för att få utnyttja reglerna.
  • Fyraprocentsregeln skrotas. I förslaget fördelas löneunderlaget mellan delägarna och beräkningen
  • gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan tas bort.
  • Skärpning av förenklingsregeln. Regeln innebär att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Den här nivån sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).
  • Höjd skattesats på utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag från 20 till 25 procent. Därmed blir skattesatsen i inkomstslagets kapital densamma för ägare i andra onoterade bolag.
  • Det blir åter möjligt att ha så kallad dubbel koncerntillhörighet. Det innebär att man får nyttja lönerna i ett dotterbolag som ägs till 50 procent av två holdingbolag.
  • Generationsskifte underlättas. Generationsskifte föreslås likställas med en extern försäljning. Det
  • innebär att bolag kan ligga i träda under fem års tid även då en närstående tar över bolaget.
  • Sänkt skatt för utdelning och kapitalvinst utöver ett takbelopp. Utdelning eller kapitalvinst för den del som överstiger takbeloppet för tjänstebeskattning får en lägre skattesats, från 30 procent i dag till förslagets 25 procent. Det innebär en klar fördel för de delägare som får en vinst över cirka 6 miljoner kronor.

FÖRSLAGETS SKATTESATSER FÖR UTDELNING
Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Utdelning över gränsbeloppet upp till takbeloppet beskattas som lön vilket är cirka 32–57 procent beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning över takbeloppet 100 inkomstbasbelopp (IBB) beskattas som kapital, det
vill säga med skattesatsen 25 procent. Ett IBB är i år 61 500 kronor.

RÄKNEEXEMPEL:
LÖNEBASERAT UNDERLAG
A och B äger 50 procent av andelarna vardera och är inte närstående. Löneunderlaget är 10 miljoner kronor. A har därmed rätt till 5 miljoner kronor av löneunderlaget och B till 5 miljoner kronor. Med IBB på 60 000 kronor blir lönebaserat underlag följande:

A och B:s lönebaserade utrymme beräknas till 1 528 000 kronor per delägare.
10 % av 480 000 kr (8 IBB) 48 000 kr
25 % av 3 120 000 (8–60 IBB) 780 000 kr
50 % av 1 400 000 (över 60 IBB) 700 000 kr

LÖNEKRAV
För att få använda lönebaserat underlag måste även lönekravet uppfyllas. Enligt de nya reglerna måste delägarna ta ut lön med 900 000 kronor (15 IBB) eller 730 000 kronor (8 IBB plus 5 procent av totalt löneunderlag) per delägare.

 


 

Vilka är vinnare och förlorare?

Christian Melkersson, Auktoriserad Skatterådgivare på BDO, svarar på tre frågor om 3:12-utredningens förslag.

1. VAD SER DU FÖR POSITIVA DELAR MED UTREDNINGENS FÖRSLAG?
Överlag väger den negativa påverkan över, men några positiva bitar finns. Förslaget kommer att underlätta generationsskiften i bolag, då man kan nyttja möjligheten att lägga bolaget i träda. Dessutom skrotas fyraprocentskravet för att få beräkna gränsbelopp i fåmansaktiebolag, vilket gör det enklare att bjuda in nyckelpersoner eller andra intressenter att gå in på mindre aktieposter i bolaget.

Det blir åter möjligt att ha så kallad dubbel koncerntillhörighet. Det innebär att man får nyttja lönerna i ett dotterbolag som ägs till 50 procent av två holdingbolag.

Ytterligare en positiv nyhet i förslaget är att utdelning eller kapitalvinst för den del som överstiger takbeloppet för tjänstebeskattning får en lägre skattesats, från 30 procent idag till förslagets 25 procent. Det innebär en klar fördel för de delägare som får en vinst över cirka 6 miljoner kronor.

2. VILKA KOMMER ATT PÅVERKAS NEGATIVT AV FÖRSLAGET?
Mindre bolag med få eller inga anställda utöver delägaren tillhör förlorarna i det här nya förslaget. Bland annat minskar incitamentet att anställa då gränsbeloppet minskar. Men även större bolag med mycket personal kommer att få minskade årliga gränsbelopp.

De två nedre trappstegen i den föreslagna lönetrappan ger ett lönebaserat utrymme om 10 procent
respektive 25 procent jämfört med dagens 50 procent. Det medför cirka 1 miljon kronor i förlorat gränsbelopp per år om delägarens andel av löneunderlaget i bolaget uppgår till minst 3,6 miljoner kronor.

3. FÖRUTOM DET SOM UTREDNINGEN FÖRESLÅR, VILKA FÖRÄNDRINGAR SKULLE DU VILJA SE AV REGLERNA?
Utredningen hade en tydlig uppgift att förenkla regelverket. Vi upplever inte att man har lyckats med det. En total översyn av reglerna som fokuserar på att förenkla regelverket är även fortsättningsvis nödvändig och önskvärd.

Det finns ett behov av att göra en översyn av hela skattesystemet för att på bättre sätt skapa en balans mellan beskattning av olika inkomstslag. Exempelvis bör man fundera på att sänka beskattningen av tjänsteinkomster för att återgå till de ursprungliga tankarna med skattesystemet. Det skulle minska de spänningar som finns idag mellan de olika inkomstslagen. Det är också värt att fundera på en ytterligare sänkning av bolagsskatten som skulle dämpa de negativa effekterna för fåmansdelägarna.